| Στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη: 2313323869 

Σκοπός

1. Η με κάθε τρόπο στήριξη των λειτουργιών και αναγκών  του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, των ασθενών καθώς και των εργαζομένων σ'αυτό.
2. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών, κυρίως της Θεσσαλονίκης αλλά και κάθε περιοχής στην Ελλάδα, σχετικά με όσα αφορούν την προαγωγή του εθελοντισμού.
3. Η ανάδειξη του έργου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και της συμβολής του στην τοπική κοινωνία.
4. Η βελτίωση της  επικοινωνιακής σύνδεσης του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με την τοπική κοινωνία  με αποτέλεσμα πιο παραγωγικές σχέσεις στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
5. Η οργάνωση και υποστήριξη ανάλογων εκδηλώσεων που θα αναφέρονται στα παραπάνω, ατομικών και συλλογικών εκπαιδευτικών διαδικασιών, όπως και κάθε είδους εκδήλωσης πολιτιστικού περιεχομένου και σκοπού.

Γίνε Μέλος

Στήριξε την προσπάθεια της ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ:

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
 

 

ΓΙΝΕ ΧΟΡΗΓΟΣ

 

 

Ανακοίνωση: Ο Σύλλογός μας οικονομικά στηρίζεται εξ΄ολοκλήρου στις εισφορές των μελών του και τις δωρεές των φίλων του. Αυτοί είναι οι μοναδικοί μας πόροι και δεν επιδοτηθήκαμε ούτε επιδοτούμαστε από κάποιο ευρωπαϊκό ή κρατικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ευχαριστούμε θερμά όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και αγκάλιασαν με ενθουσιασμό τις ιδέες μας.