| Στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη: 2313323869 

Επιμορφωτικά Σεμινάρια Εθελοντών

Η ΑΝΤΗΡΙΔΑ, προσκαλεί και ενθαρρύνει τους εθελοντές σε νέες δράσεις με στόχο τη στήριξη ασθενών, συνοδών και  γενικότερα της λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Οι εθελοντές συμμετέχουν σε μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με τον εθελοντισμό και τις ανάγκες της εποχής μας, τους κανόνες ασφάλειας και αντιμετώπισης επειγόντων καταστάσεων στο χώρο του Νοσοκομείου.

Ευχαριστούμε τους κ.κ.. Σ. Μουρουδέλη από την Κοινωνική Υπηρεσία του Π.Τ. Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης,  Λ.Μιχαηλίδου από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας, Κ.Αρβανίτη από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και εκπροσώπους της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας & Διοίκησης οι οποίοι μοιράστηκαν πληροφορίες για τον εθελοντή ώστε να μπορεί να προσεγγίζει  και να βοηθάει όπου χρειαστεί με σεβασμό, υπευθυνότητα και διακριτικότητα.

Στη διάρκεια των εθελοντικών δράσεων, τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και οι οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), πάντα με τη συνεργασία της Διοίκησης του Νοσοκομείου.