| Στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη: 2313323869 

Νέα βιβλιοθήκη στη ΜΕΚ

Οι μαθητές με αμέριστη προθυμία και διάθεση συμμετέχουν στο έργο της Αντηρίδας στο χώρο του Νοσοκομείου. Η πρώτη ομάδα μαθητών - εθελοντών ανέλαβε να ταξινομήσει, να κωδικοποιήσει (ταξινόμηση Dewey) και να τοποθετήσει περισσότερα από 400 βιβλία στη νέα βιβλιοθήκη στο χώρο αναμονής ασθενών της Νεφρολογικής Κλινικής στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Ο υποψήφιος αναγνώστης έχει επίσης τη δυνατότητα να επιλέξει το βιβλίο που τον ενδιαφέρει και διαδικτυακά. Ευχαριστούμε τους εθελοντές για την οργάνωση της βιβλιοθήκης και όλους τους φίλους της Αντηρίδας για την συνεχή στήριξή τους με τις δωρεές βιβλίων.