| Στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη: 2313323869 

Το έργο συνεχίζεται, με την προσφορά των μελών και την καθοδήγηση του νέου Δ.Σ.

Η Αντηρίδα, με την καθοδήγηση των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συνέχισε κατά τη διάρκεια της καραντίνας να εφαρμόζει ασφαλείς και αποτελεσματικούς τρόπους στήριξης της λειτουργίας του Νοσοκομείου, με γνώμονα τη στήριξη τόσο των νοσηλευόμενων όσο και των συνανθρώπων μας που βρίσκονταν σε ανάγκη. Το Δ.Σ. ευχαριστεί τα μέλη του Συλλόγου για την οικονομική στήριξη του έργου της Αντηρίδας αλλά και τους φίλους του για τις δωρεές σε είδη πρώτης ανάγκης και προσωπικής υγιεινής. Με την πολύτιμη συνδρομή όλων, η Αντηρίδα κατάφερε και προσέφερε το πρώτο εξάμηνο του έτους 2.226 πακέτα βοήθειας σε ασθενείς και ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.