| Στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη: 2313323869 

Δωρεές αμαξιδίων - Έμπρακτη συνεισφορά στο έργο του Νοσοκομείου

Ευχαριστούμε θερμά τις εταιρείες ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΕ, SOLUTION MEDICAL SYSTEMS, ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ αλλά και τις κ.κ. Παρασκευά Φ., Τικτοπούλου Κ. για τις δωρεές αναπηρικών αμαξιδίων. Η συνδρομή φίλων και μελών είναι πολύτιμη για να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη λειτουργία του Νοσοκομείου και τις υπηρεσίες φροντίδας συνανθρώπων μας με κινητικά προβλήματα.