| Στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη: 2313323869 

Μαθητές - εθελοντές αναλαμβάνουν δράση με την Αντηρίδα !

Η μεγάλη εθελοντική συμμαχία συνεχίζει και αυτή την χρονιά. Το Σάββατο ή την Κυριακή νέοι και μαθητές, συμμετέχουν στις εθελοντικές δράσεις του Συλλόγου στον χώρο του Νοσοκομείου.  Με την συνοδεία «έμπειρων» εθελοντών προσφέρουν με χαμόγελο βοήθεια όταν τους ζητηθεί. Η παρουσία τους είναι πολύτιμη σε διάφορους τομείς δραστηριοποίησης : δημιουργική απασχόληση με παιδιά, γραμματειακή υποστήριξη, ταξινόμηση βιβλίων, διαλογή παιχνιδιών, πληροφορίες. H συμβολή τους στις εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ανεκτίμητη.